Kategóriák Menü
0

Az orális szex a Káma-Szutrában 2.rész

De Vátszjájana azt állítja, hogy a Szentírás tilalmai nem vonatkoznak azokra, kik a kéjnőket látogatják, és hogy az auparistaka csak férjes asszonyokkal szemben tilos. Ami az általa a férfiaknak okozott bajt és fájdalmat illeti, ez könnyen gyógyítható.

A kelet-indiaiak nem állnak szóba azokkal a nőkkel, akik az auparistakát gyakorolják.

Az ahicshatrabeliek ugyan szóba állnak velük, de tartózkodnak a szájukkal való mindennemű érintkezéstől.

A szakétabeliek mindenféle szájközösülésre hajlandók a nőkkel, míg a nagaraiak ettől tartózkodnak, viszont minden egyébre készek.

Szuraszéna földjének lakói (a Dzsamna déli partján) habozás nélkül megtesznek mindent, mert úgy mondják, a nők természettől fogva tisztátlanok, s így senki sem tud bizonyosat jellemük, tisztaságuk, viselkedésük, mesterkedéseik, bizalmas mivoltuk és szavaik felől. Ezek dacára sem helyénvaló felhagyni velük; hiszen a vallási törvényt, amelynek alapján a nőt tisztának tekintik, megállapítja, hogy a tehén tőgye tiszta, amikor éppen fejik, bár a tehén száját, sőt a borjúét is tisztátlannak tartják. Ugyanígy, tiszta a kutya, amikor vadászat alkalmával elfogja az őzet, bár egyébként az étket, amelyhez kutya ért, nagyon tisztátlannak tartják. A madár is tiszta, midőn csőrével csipegetve, leejt egy gyümölcsöt a fáról, noha a dolgokat, amelyekhez a hollók vagy más madarak hozzáértek, tisztátlanoknak tekintik. A nő szája is tiszta, mikor csókot ad és kap, sőt más hasonló aktusok esetén is a nemi közösüléskor. Vátszjájana mindezt összegezve úgy véli, hogy mindenben, ami a szerelemre vonatkozik, az ország szokásaihoz és saját hajlamainkhoz kell alkalmazkodnunk.

E tárgyra is vonatkozik néhány szentencia: "Némely úrnak a szolgája száj közösülést szokott végezni a gazdájával. Vannak oly világfiak is, akik jól ismervén egymást, maguk közt gyakorolják azt. A háremhölgyek, amikor szerelmesek, egymás janiját csókolgatják, s némely férfi ugyanígy tesz a nőkkel. A jóni csókolásánál a szájnál ismert csókokat kell utánoz-ni. Ha a férfi s a nő ellentétes irányban fekszenek együtt, azaz az egyiknek feje a másik lába felé néz, s így végzik a szájközösülést, ezt hollóegyesülésnek nevezzük."

Az effajta dolgok oly erős szenvedélyt keltenek némely kéjnőben, hogy elhagyva előkelő, becsületes és művelt szeretőiket, alantas sorból való férfiakhoz csatlakoznak, amilyenek például a rabszolgák és az elefántvezetők. Az auparistakát, azaz szájközösülést sohasem szabad gyakorolnia művelt bráhmannak, államügyekkel terhelt miniszternek vagy jó hírű embernek; mert ha a Sásztrák megengedik is az alkalmazását, de csakis különleges esetekben tekinthető megokoltnak és helyénvalónak, így például az orvosi könyvek megemlítik a kutyahús jó ízét, erejét és emészthetőségét, de ebből még nem következik, hogy a bölcs ember is egyék belőle.
Viszont van olyan egyén, hely és idő, hogy rájuk való tekintettel az említett eljárásokat alkalmazni lehet. Tehát az ember tegye vizsgálat tárgyává a helyet az időt és a véghezvinni szándékolt eljárást, vajon megfelel-e az a természetének; ezek után aztán meg is teheti, nem is, a körülmények szerint.

De végtére is, ezeket a dolgokat titkon szokás művelni, és az emberi természet annyira változékony, hogy senki sem tudhatja, mit cselekedne az ember ebben vagy abban az esetben, ha ilyen vagy olyan cél vezetné.

Jegyzet:

- linga... - hímvessző (szanszkritul)
- jóni... - hüvely
- herélteknek... - a szanszkrit szövegben nem heréltekről, hanem hímnőkről van szó ("harmadik fajta nő", azaz androgyn). Nem tévesztendők össze a homoszexuálisokkal
- ha valami hivatást akarnak gyakorolni... - eredetiben : "ha férfit akarnak fogni"
- hogy ebben a helyzetben megtartsa... - a szanszkrit szövegben nincs; helyette ez áll: "és tréfásan dorgálja meg a férfit bujaságáért"
- hogy annál maradhasson... pontosabban: "azt színleli, hogy abba akarja hagyni"
- fogával is... - pontosabban: "fog nélkül, ajkaival harapdálja"
- a linga végét... - a kommentár szerint az előrehúzott fitymát szorítja ajkával
- még mélyebbre... - a kommentár szerint a fitymát hátrahúzza, úgy veszi be a hímvessző hegyét
- egészen tövig... - valószínűbb értelmezés szerint: "egészen az elélvezésig"
- szája érinti... - más értelmezés szerint: a férfit undor fogja el, ha utána megcsókolja az ilyen nők száját
- gyógyítható... - ez a mondat nincs a szanszkrit szövegben

Tartalomhoz tartozó címkék: Szex - tudnivalók
Miért minket válassz?
Kérd FOXPOST-tal!